Normen inbraakwerende kluizen en brandkasten

Om de juiste kluis of brandkast aan te schaffen, moeten keuzes gemaakt worden. De correcte namen inbraakwerende kast en brandwerende kast zijn helaas te lang voor dagelijks gebruik, en zijn afgekort naar brandkast of kluis. De productgroep is te verdelen in 3 categorieën: brandwerend, inbraakwerend en brand- én inbraakwerend.

Indicatie waardeberging
Deze term geeft aan hoeveel contant geld de verzekering dekt wanneer dit in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.Geldlade met druksluiting

Tip
Ga altijd bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaat met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Euro klasse EN 1143-1 / EN 1143-2

Volgens deze norm moeten kluizen getest worden door een onafhankelijk testinstituut. In het testinstituut gaan ervaren mensen aan de slag om de kast open te breken. De verkregen resultaten worden weergegeven in een weerstandswaarde. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap. Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse.

De testnorm voor afstortkluizen staat beschreven in de norm EN 1143-2


ESSA
ESSA, de European Security Systems Association, is een onafhankelijk instituut met als doel duidelijke, uniforme testmethoden, normering en certificering van brandkasten, sloten en testinstituten. ESSA gecertificeerde producten krijgen een blauw ECB-S label. Hierop staan de belangrijkste kenmerken van het product:

• het certificaatnummer
• de weerstandsklasse
• het gewicht
• bouwjaar

Ook dit ECB-S certificaat is terug te vinden aan de binnenzijde van deur en biedt de koper de zekerheid dat zijn brandkast aan de gestelde Europese normen voldoet.

Let op : kasten tot 1000 kg moeten altijd goed verankerd zijn.

Normen brandkasten

De temperatuur van een brand wordt beïnvloed door verschillende zaken zoals:

• De tijdsduur van de brand
• Verschillende materialen
• Is het een lopend of een stilstaand vuur

Feit is dat de temperatuur van een brand kan oplopen tot 600 à 800 °C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot boven de 1000 °C

Bescherming tegen brand van papier of datadragers
Brandwerende kasten zijn er voor gemaakt om te zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigd raakt of kan zelfs vergaan boven 175°C. De kritieke grens voor magnetische informatiedragers en digitale datadragers ligt al op ca. 50 °C. In een kluis die bijvoorbeeld 1 uur is getest tegen brand voor papier zijn uw back-up tapes dus niet beschermd tegen brand. Vooral tapes zijn erg gevoelig. Bij een iets te hoge temperatuur smelten deze al. Zorg er dus voor dat uw data en tapes liggen opgeborgen in een datasafe. Andere media zoals DVD’s, CD’s, HDD’s en USB’s zijn beter bestand tegen hitte en kunnen dus ook worden opgeslagen in een mediasafe. Behalve tegen brand beschermen datasafes en mediasafes ook tegen vocht, stof- en roetdeeltjes. Voor sommige brandkasten zijn databoxen leverbaar die gebruikt kunnen worden in een brandwerende kast. Hierdoor heeft u de perfecte bescherming tegen zowel brand als diefstal voor uw documenten en data.

DIN 4102
Brandkasten vallend onder deze categorie zijn dubbelwandig en voorzien van een brandwerend isolatiemateriaal.
DIN 4102 is een bouwwijze, wat inhoudt dat deze kasten wel brandwerend zijn, maar niet getest. DIN 4102 kasten zijn voor een korte tijd brandwerend voor papier.

Brandwerende testen

Wilt u uw documenten tegen brand beschermen, kies dan voor één van de geteste brandwerende kasten.
Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke testinstituten in diverse landen.

Er zijn diverse brandwerende normen volgens welke een kluis getest kan worden. De kluizen worden getest bij vastgestelde temperaturen. Getest wordt of de kluis de inhoud voldoende beschermt. Sommige normen voorzien ook in een valproef waarbij wordt getest of de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloed wanneer de brandwerende kast tijdens een brand door een etagevloer zakt.

De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten, gevolgd door de P van papier of DIS voor data. Deze testnormen geven aan hoelang een brandwerende kast papier of data beschermt bij een voorkomende brand.

De meest voorkomende brandwerende testen

EN 1047-1
1 of 2 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C + Valtest 9,15 meter

Papier
• EN 1047-1 S60P (60 minuten brandwerend)
• EN 1047-1 S120P (120 minuten brandwerend)

Data
• EN 1047-1 S60DIS (60 minuten brandwerend)
• EN 1047-1 S120DIS (120 minuten brandwerend)

LFS (EN 15659)
½ of 1 uur brandwerend tot ongeveer 850 °C – Geen valtest

Papier

• EN15659 LFS30 (30 minuten brandwerend)
• EN15659 LFS60 (60 minuten brandwerend

NT Fire 017 (SP)
1, 1 ½ of 2 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C – Geen valtest

Papier
• NT Fire-017 60P (60 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 90P (90 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 120P (120 minuten brandwerend)

Data
• NT Fire-017 60DIS (60 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 90DIS (90 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 120DIS (120 minuten brandwerend)

UL 72 (UL)
½, 1 of 2 uur brandwerend tot ongeveer 1000 °C + Valtest 9 meter

Papier
• UL72 class 350 – 30 minutes
• UL72 class 350 – 1 hour
• UL72 class 350 – 2 hour

Data
• UL72 class 125 – 30 minutes
• UL72 class 125 – 1 hour
• UL72 class 125 – 2 hour
• UL72 class 125 – 3 hour

S1037 (JIS)
1 of 2 uur brandwerend tot ongeveer 840 °C + Valtest 4 meter

Papier
• JIS 60P (60 minuten brandwerend)
• JIS 120P (120 minuten brandwerend)

ETL
Speciaal voor het brandwerend opbergen van digitale mediadragers zoals cd’s,dvd’s en memorysticks. Een ETL gecertificeerde safe is dus niet geschikt voor het opbergen van magnetische informatiedragers als tapes en diskettes.

30, 60 of 120 minuten brandwerend. + Valtest 4,5 meter (15 ft)

• ETL 30 (30 minuten brandwerend)
• ETL 60 (60 minuten brandwerend)
• ETL 120 (120 minuten brandwerend)

Download de nieuwe informatiekaart kluizen – Normering en dekkingsadvies – (16/03/2015) van BELGOSAFE, de Belgische vakvereniging van fabrikanten van kluizen en brandkasten..

Verzekeraars koppelen een bedrag aan contante waarde aan een kluisnormering als indicatie voor de dekking. Hierbij gaat de verzekeraar uit van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis, welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen.

Bezoek de DE RAAT kluizen en brandkasten showroom van de de kluizenspecialist , de firma SECURITY-Tools bvba te Lokeren (B)

Showroom kluizen en brandkasten

Bent u op zoek naar een kluis of brandkast? Bezoek dan de showroom (ook voor particulieren) te Lokeren. U kan er uw DE RAAT kluizen bekijken en betasten. Koop niet zo maar een blikken doos, maar laat u goed informeren betreffende de actuele Europese normen en de kluizen en brandkasten die hieraan voldoen.

SECURITY-TOOLS bvba
Industriepark E17/3
Mosten 13
B-9160 Lokeren
Tel:+32 (0)9 395.20.35
Email: [email protected]

De showroom is alle werkdagen (van maandag tot vrijdag) geopend van 9h00 tot 16h00.
De meest courante modellen voor particulier gebruik kunnen ineens na betaling door de klant worden meegenomen.

De Raat ET 1 privékluis met elektronisch slot.
De testwinnaar in de kluizentest van de consumentenbond en de meest verkochte kluis in de Benelux voor particulier gebruik! 
Meer Info

 • Compacte kluis voor veilig opbergen van geld en persoonlijke eigendommen met elektronisch codeslot met batterijen.
 • Europees inbraakwerend gecertificeerd klasse S2 volgens EN 14450
 • Waardeberging 5.000 € voor contant geld,  9.000 € voor kostbaarheden zoals juwelen.
 • Dubbelwandige kluiswand-constructie met brandvertragende isolatie volgens DIN 4102
 • Buitenafmetingen : H330 x B450 x D380 mm
 • Kluisvolume : 27 L
 • Kluisgewicht : 39 kg

De Raat PT 1 privékluis met sleutelslot.
De testwinnaar in de kluizentest van de consumentenbond en de meest verkochte kluis in de Benelux voor particulier gebruik! 
Meer Info

 • Compacte kluis voor veilig opbergen van geld en persoonlijke eigendommen met dubbelbaard sleutelslot.
 • Europees inbraakwerend gecertificeerd klasse S2 volgens EN 14450
 • Waardeberging 5.000 € voor contant geld,  9.000 € voor kostbaarheden zoals juwelen.
 • Dubbelwandige kluiswand-constructie met brandvertragende isolatie volgens DIN 4102
 • Buitenafmetingen : H330 x B450 x D380 mm
 • Kluisvolume : 27 L
 • Kluisgewicht : 39 kg
Noodsleutelkastje met hamertje - Rood

DE RAAT noodsleutelkastje
ROOD + hamertje
Ideaal voor de snelle beschikbaarheid van een noodsleutel in geval van calamiteiten.